Kurse


030706 KU Europäisches und österreichisches Kapitalmarktrecht
2,0 Stunde(n), 4,0 ECTS credits

Patrick Nutz


030299 Flexible Kapitalgesellschaft und GmbH
2.00 ECTS, 1 SWS

Johannes Reich-Rohrwig


030630 KU Mergers & Acquisitions Contract Competition Moot Court
ECTS 3.00 - SWS 2.00

Kandutsch Sophie - Schmid Stephan


030623 KU PAX Moot Court
8.00 ECTS, 4.00 Stunden

Thomale Chris, Lehmann Matthias, Soldo Leonard


030176 KU Gesellschaftsrecht und Digitalisierung
2.00 ECTS, 1.00 Stunden

Ewerz Simon


030115 Gesellschafterstreit
3,00 ECTS, 2,00 Stunden

Maximilian König, Johannes Mitterecker, Maria Posani


030770 KU Genossenschaftsrecht
1,0 Stunde(n), 2,0 ECTS credits, Block

Markus Dellinger


030758 KU M & A International Part II - Competition Law (cartel-agreements, mergers)
1,0 Stunde(n), 2,0 ECTS credits, Block

Peter Stockenhuber


030151 KU Übernahmerecht
1,0 Stunde, 2,0 ECTS credits, Block

Mario Gall


030204 KU Verbraucherrecht
2,0 Stunde(n), 3,0 ECTS credits

Elisabeth Borth-Böhler


030249 KU Europäisches und österreichisches Kartellrecht
3,0 Stunde(n), 5,0 ECTS credits, Block

Florian Schuhmacher, Peter Stockenhuber


030078 KU Markenrecht in der Verfahrenspraxis
2,0 Stunde(n), 3,0 ECTS credits

Egon Engin-Deniz


030756 KU Cross-Border Deal Making - Structuring, Contracts & Negotiation
1,0 Stunde, 2,0 ECTS credits, Block

Christof Strasser


030754 KU e-Justice
1,0 Stunde, 2,0 ECTS credits

Thomas Gottwald, Helmut Auer


030753 KU Elektronische Signatur
1,0 Stunde, 2,0 ECTS credits

Peter Kustor


030751 KU Wettbewerbs- und Markenrecht im Internet
1,0 Stunde, 2 ECTS credits

Stefan Korn


030720 KU Konzern- und Umgründungsrecht
2,0 Stunde(n), 3,0 ECTS credits

Rainer van Husen


030347 KU Klausurenkurs aus Unternehmensrecht
2.00 ECTS (1.00 SWS)
Christoph Müller, Lukas Berghuber, Sarah Seper